Общи условия за ползване и опазване на личните данни

moidom.bg поема отговорността за опазване неприкосновеността на личните данни в случаите, в които потребителите предоставят лична информация в сайта или когато използвате нашите онлайн услуги. 
moidom.bg си запазва правото да разширява и променя функционалности, условия и продукти на този уеб сайт, като всички направени изменения ще бъдат отразявани своевременно на сайта.
С достъпа си до този сайт и покупките, които правите в него, Вие приемате, че сте запознати и приемате условията по-долу.

Видове информация, която събираме

Когато използвате нашите онлайн услуги и създавате профил в системата, ние събираме вашата лична информация, която вие доброволно предоставяте, като вашето име, адрес, телефон, e-mail адрес.
 
Личните данни се обработват и ползват от moidom.bg при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби. 
Вие не сте длъжни да предоставяте тази информация, но в тези случаи ние няма да можем да ви осигурим всички услуги.

Информация за картовите данни

moidom.bg НЕ събира и НЕ запазва информация за данни по кредитни карти.

При избор на плащане с кредитна карта през виртуален ПОС терминал на PayPal, данните на картата са достъпни само за банката.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

  • Плащането НЕ се извършва на нашата страница! Всички плащаня се обработват директно на страницата на PayPal Europe.
  • Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
  • В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.”
moidom.bg може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на moidom.bg, потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

С кого споделяме вашата информация?

moidom.bg не споделя, продава или отдава под наем вашите лични данни на трети лица.
moidom.bg може да предостави лична информация, ако такава се изисква от закона или ако е необходимо да предпази и защити правата, собствеността и личната сигурност на moidom.bg , потребителите на Уеб Сайта и клиентите на нашите услуги.

Сигурност

За moidom.bg сигурността и защитата на клиентските данни е от голямо значение. Ние полагаме грижи за опазването конфиденциалността на вашите данни. Избягвайте достъпа до нашите онлайн услуги от публично достъпни компютри. Не запаметявайте вашето потребителско име и парола в уеб браузъра си. 
Използвайте сигурни пароли: Препоръчително е да използвате по-дълги пароли, състоящи се от осем и повече символа, представляващи комбинация от букви, цифри и знаци. Ако имате съмнения, че някой е узнал вашето потребителско име и/или парола, незабавно ги сменете. Не разкривайте на никого вашето потребителско име и парола.